Verwijzers

Er zijn diverse mogelijkheden tot wonen in/bij het gezinshuis.

In het gezinshuis: 4 jongeren (thema’s: vertrouwen, contact, netwerk, hygiëne, financiën, plannen)

Bij het gezinshuis in de tuin: 3 jong volwassenen (thema’s: participatie in de maatschappij) zie toekomst

Van het gezinshuis weg maar wel in de buurt: begeleiden van 18 plussers op afstand (maatzorg)

Welke kinderen kunnen er bij ons wonen

 • Leeftijd van 13  tot en met 18 jaar
 • In staat zijn tot enigszins reflecteren op eigen gedrag
 • Kunnen profiteren van de warmte en veiligheid van het gezinsleven
 • Mogelijkheden tot het samenleven met onze eigen (jongere) kinderen
 • In staat tot functioneren binnen een gezinssysteem
 • Enigszins in staat tot een band/relatie aangaan (hechting)
 • In staat zijn de van buitenaf aangereikte structuur, normen en waarden zich eigen te maken
 • Gemotiveerd zijn tot het wonen in een gezinshuis
 • Waarvan ouders geen bezwaar hebben dat hun kind in het gezinshuis woont

 Waar kunnen wij bij helpen

 • Ontdekken van talenten en passies
 • Doelen ontwikkelen voor de toekomst; waar wil je naartoe?
 • Werken aan zelfredzaamheid/zelfstandigheid
 • Werken aan zelfbeeld/zelfvertrouwen/eigenheid
 • Werken aan ouder-kind relatie (met als doel contactherstel/intensivering of thuisplaatsing)
 • Werken aan vertrouwen krijgen in opvoeders

 Welke plekken kunnen wij aanbieden

 • Langdurig  (> 2 jaar)
 • Kortdurend (< 2 jaar)
 • Crisis (< 6 maanden)

Wanneer kom je niet in aanmerking om in het gezinshuis te wonen?

De veiligheid is heel belangrijk in ons gezinshuis, daarom kunnen er sommige kinderen niet bij ons wonen, we kijken per jongere of wij een plekje voor hem of haar hebben.

Wij bieden:

 • Warmte
 • Structuur
 • Veilige plek
 • Controle
 • Werken met inzicht
 • Stabiliteit
 • Duidelijkheid
 • Gepaste afstand
 • Externe begrenzing en sturing
 • Respect voor eigenheid
 • Ontdekken van talenten
 • Gezonde voeding