Ouders

Uw kind kan niet langer bij u wonen of woont al langere tijd niet meer bij u thuis. Ons gezinshuis kan uw kind uitkomst bieden. Ons gezinshuis werkt met uw kind vanuit motivatie. Veel kinderen die hier komen wonen, hebben helemaal nergens zin in. Ze zijn boos op de wereld om zich heen en vaak teleurgesteld in volwassenen. Deze kinderen mogen in ons gezinshuis tot rust komen. Vanuit de rust kunnen ze bezig met de toekomst. Bijvoorbeeld; ik wil mijn relatie met mijn ouders verbeteren of ik wil mijn MBO diploma halen of ik zou graag meer vrienden maken.

Aan de basisregels moet iedereen zich in huis aan houden, zo houden we het leefbaar in huis. Deze regels gaan over hoe we met elkaar omgaan. Een kind dat zich aan de afspraken houdt, zal snel vrijheden verwerven. Een kind dat niet betrouwbaar is en doet waar hij zin in heeft, zullen we meer controleren en begrenzen. De ruimte om zich heen heeft een kind grotendeels zelf in de hand. Natuurlijk kijken we hierbij ook naar leeftijd. Zo krijgt ieder kind de begeleiding dat bij hem of haar past.

Wij hebben u als ouder nodig. U heeft u kind op de wereld gezet en het opgevoed. U kent het kind vele malen beter dat wij hem kennen. Voor uw kind is het van belang dat hij weet dat wij met u samenwerken, dat geeft vertrouwen in de toekomst. Ook uw toestemming voor het kind dat hij of zij hier mag wonen is van groot belang voor de groei die u kind bij ons in huis door kan maken.

Het kan zo zijn dat uw kind na een periode bij ons weer thuis bij u of op aan andere plek kan gaan wonen, daar werken we dan gezamenlijk naartoe. Hierbij werken we samen met alle mensen om de jongere heen, ouders, broers, zussen en andere familie, maar ook met de instanties die bij de jongere betrokken zijn.

Het kan ook dat uw kind tot zijn volwassenheid bij ons woont en dan wordt er naar zelfstandigheid toe gewerkt. Wij hebben plannen onze eigen ‘proeftuin’ bij huis te laten bouwen. Dit zijn huisjes in de tuin waar je uit huis maar binnen ons zicht kan oefenen. Deze huisjes zijn geschikt voor kinderen vanaf 16,5 jaar en ouder.

Soms is het zo dat er ineens, nu, hulp nodig is. Ook dit kan uw kind bij ons vinden, dit doen we altijd wel in goed overleg omdat het met iedereen goed moet kunnen blijven gaan in het gezinshuis.