Jongeren

Je komt in ons gezin wonen en zo leren we elkaar kennen, we kijken wie jij bent, wie jouw familie is en wat jouw toekomstplannen zijn. Waar ligt jouw motivatie en jouw drive? Wat wil jij bereiken? Soms wil je helemaal niks als je bij ons komt wonen, want je moest al zoveel. Uiteindelijk wil iedereen vooruit komen, op zijn of haar tempo.

Jongeren

We hebben een aantal basisregels bij ons in huis, zo kunnen we samenleven. We hebben respect voor elkaar en daarom is schelden niet nodig, we zijn rustig in huis, want we zijn met veel mensen en we zijn voorzichtig met (elkaars) spullen. Een actie levert reactie op, met andere woorden, als jij laat zien dat je met verantwoordelijkheid om kan gaan (dus afspraken nakomt) dan krijg je meer ruimte. Zo heeft ieder kind dat bij ons woont de begrenzing en vrijheid die hem of haar past.

Jongeren

Het kan zo zijn dat je na een periode  weer thuis bij jouw ouders of ergens anders wilt gaan wonen, daar werken we dan gezamenlijk naartoe. Hierbij werken we samen met alle mensen om de jou heen, ouders, broers, zussen en andere familie, maar ook met de instanties die bij de jongere betrokken zijn, zoals verwijzers, school en eventueel therapeuten.

Het kan ook dat je tot jouw volwassenheid bij ons woont en dan werk je naar zelfstandigheid toe. Hoe zie jij dat voor je? Wat moet je kunnen als je het helemaal zelf moet doen? Wij hebben plannen om onze eigen ‘proeftuin’ bij huis te maken, kijk maar eens bij de toekomst. Dit zijn huisjes in de tuin waar je uit huis maar binnen ons zicht kan oefenen. Deze huisjes zijn geschikt voor kinderen vanaf 16,5 jaar en ouder.

Soms is het zo dat er ineens, nu, hulp nodig is. Ook dit kan je bij ons vinden, dit doen we altijd wel in goed overleg omdat het met iedereen goed moet kunnen blijven gaan in het gezinshuis.