Gezinshuis Moeleker

Wij zijn Willem en Orpa Moeleker, beide 34 jaar oud en eigenaar van Gezinshuis Moeleker. Samen met onze eigen dochter, Lise van 9 jaar oud en onze zoon Tomas van 7 jaar oud vormen wij de basis van ons gezinshuis. Wij zijn geen papa en mama van de jongeren die bij ons komen wonen, die hebben ze namelijk al. Het gezin van herkomst en familie is voor ons onmisbaar. Wij vinden het heel belangrijk samen te werken met het netwerk van de jongeren. Wij bieden jongeren een fijne plek om te wonen en te groeien en zullen goed voor hen zorgen.

Wij stellen ons graag voor.

Wij zijn fulltime gezinshuisouders, daarmee bedoelen we dat we geen andere baan hebben. Dit is een bewuste keuze, zo zijn we altijd aanwezig wanneer dit nodig is. Als er een kind ziek is of geschorst wordt van school bijvoorbeeld, maar ook ons werkoverleg plannen we in schooltijd zodat er echte aandacht is als de jongeren thuis komen. Naast het gezinshuis doen we allerhande vrijwilligerswerk ten behoeve van ons vak. We zijn in 2010 als gezinsgroepouder gestart bij de Hoenderloo groep. We hebben hier heel veel geleerd en heel veel kinderen zien komen en gaan, dit waren met name kortdurende plaatsingen. We zijn na drie jaar als zelfstandig ondernemer verder gegaan met dit mooie beroep en hebben ons toen gevestigd in het dorp de Glind, vlakbij Barneveld en Amersfoort.

We hebben momenteel 5 plekken in huis voor jongeren. We werken samen met verschillende zorgaanbieders. Wat ons betreft is er namelijk één wachtlijst van jongeren die hulp nodig hebben en hoeft dit niet per instelling afhankelijk te zijn. Wij werken momenteel samen met Lindenhout, de Hoenderloo groep en ’s Heerenloo. Zoals al genoemd wonen wij in het jeugddorp de Glind en huren wij hier een prachtige vrijstaande woning. We zijn hier heel bewust gaan wonen. Jongeren die bij ons wonen hebben de mogelijkheid te groeien en leren in een overzichtelijke en veilige omgeving. Als ze hier uitgeleerd zijn is de stap naar de grote steden makkelijk gemaakt. Ze gaan dan bijvoorbeeld in Amersfoort of Barneveld naar school of worden daar lid van een sportclub. Sommige jongeren kunnen dit al als ze bij ons komen wonen en nemen die stappen direct, dit is afhankelijk per persoon.

Willem

Willem zijn carrière in de hulpverlening begon met enkele werkjaren in de verstandelijk gehandicapten zorg bij de Compaan in Den Haag. Eerst werkte hij hier in een woonvorm en later begeleidde hij activiteiten. Hij had eerst zijn VWO diploma behaald en vond niet wat hij zocht op de universiteit en rolde zodoende in de zorg.  Vervolgens heeft hij gesolliciteerd bij de politie en hier enkele jaren gewerkt. Dit heeft er gezamenlijk toe geleid dat de wens tot een gezinshuis geboren werd. Dit doet hij dan ook sinds 2010 met heel veel plezier samen met zijn vrouw Orpa. Het leukste van dit werk? Het gevoel dat je jongeren écht kunt motiveren hun eigen leven vorm te geven!

Willem is goed in het bieden van structuur, duidelijkheid en zoekt een oplossing geregeld in humor. Hij wordt blij van wandelen of een goed boek. Ook voor outdoor-activiteiten is hij vaak wel te porren.

Orpa

Orpa heeft haar MBO diploma Sociaal Pedagogisch Werk behaald en heeft toen bij verschillende leefgroepen stage gelopen. Het leren van een beroepsopleiding bleek, in tegenstelling tot het middelbare onderwijs, wél leuk en daarna is ze doorgestroomd naar het HBO Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Ze liep toentertijd stage bij bureau Jeugdzorg. Hier is ze als gezinsvoogd blijven werken en later als jeugdreclasseerder. Het werken met jeugd beviel, maar de afstand tot de kinderen vond ze te groot. Zo werd de wens, nog voordat er eigen kinderen waren, voor een gezinshuis geboren.

Orpa is sterk in het bieden van warmte, kan goed samenwerken, is altijd bezig met (zichzelf en anderen) ontwikkelen en werkt vanuit intuïtie. Haar ontspanning en plezier haalt ze uit wroeten in de moestuin en hier gezond uit eten, een boek lezen en zo nu en dan naar de  sauna.