Arrangementen

Wij zijn ervan overtuigd dat een gezinshuis betekenis heeft in het leven van jongeren. Het is een mooie middenweg tussen een pleeggezin en de leefgroep. Een beetje op afstand maar wel in een gezin. Een gezinshuis gaat niet alleen over wonen, maar ook over het planmatig werken met jongeren. Ieder half jaar word er gezamenlijk gekeken of het plan goed wordt gevolgd en of iedereen vindt dat de doelen worden behaald. Hierbij worden jongeren, ouders, voogden en andere hulpverleners waar nodig betrokken.

Hieronder beschrijven wij de uitgangspunten van ons gezinshuis.

Visie

Wij zijn van mening dat ons gezinshuis een bijdrage kan leveren aan het laten participeren van  jongeren die niet thuis wonen in de maatschappij. Dit geven wij mee in kleine dingen en zijn hier een rolmodel in. Als de interesse van de jongere daar is kan hij bijvoorbeeld helpen bij de voetbalschool in het dorp, of allerhande andere activiteiten organiseren. Ook een keer helpen met het schoonmaken van het kippenhok of de moestuin behoren hiertoe. Het besef dat je iets voor een ander kunt doen vinden wij belangrijk.

Doelstelling

Ons doel is de jongeren zoveel mogelijk zelfstandig te laten functioneren wanneer het gezinshuis verlaten wordt. Hiervoor is het belangrijk dat ze in staat zijn de door ons aangereikte structuur, normen en waarden eigen te maken. Hierdoor zullen ze uiteindelijk voor zichzelf kunnen zorgen in praktische, financiële en vooral emotionele zin. Sommige jongeren zullen hier nog extra begeleiding bij nodig hebben ná het achttiende levensjaar. Dit is wat ons betreft zorg op maat en zeker geen veel voorkomende situatie. De meeste jongeren zullen op hun achttiende jaar in staat zijn vrijwel zelfstandig te functioneren in de maatschappij en hier ook een eigen bijdrage in te leveren door middel van schoolgang, werk, bijbaan en/of vrijwilligerswerk.

Doelgroep

Wij verwelkomen graag jongeren in ons huis die tussen de 13 en 18 jaar zijn. Een jongere leeftijd is bespreekbaar. Het is belangrijk dat de jongeren in staat zijn tot reflectie op het eigen gedrag en dat zij nog baat hebben bij en in staat zijn tot het functioneren in een gezinssysteem. Een jongere dient gemotiveerd te zijn tot het wonen bij ons en ook ouders moeten achter de plaatsing kunnen staan.

Een jongere zal in de meeste gevallen starten in ons gezinshuis en dan kijken we in samenwerking met ouders en verwijzers wat de hulpvraag is. Hier in heeft ook de jongere een belangrijke stem, als je ergens voor gemotiveerd bent is het veel makkelijker werken. We hebben diverse mogelijkheden in ons gezinshuis en bieden maatwerk.

De veiligheid is heel belangrijk in ons gezinshuis, daarom kunnen er sommige kinderen niet bij ons wonen, we kijken per jongere of wij een plekje voor hem of haar hebben.

Woonaanbod

Er zijn diverse mogelijkheden tot wonen in/bij het gezinshuis.

 • In het gezinshuis: 4 jongeren (thema’s: vertrouwen, contact, netwerk, hygiëne, financiën, plannen)
 • Buiten het gezinshuis, maar wel in de buurt: begeleiden van 18 plussers op afstand (maatzorg)

Elke situatie is uniek en geen vraag is te gek, dus informeer gerust naar andere mogelijkheden.

Hulpaanbod

Waar kunnen wij bij helpen:

 1. Ontdekken van talenten en passies
 2. Doelen ontwikkelen voor de toekomst; waar wil je naartoe?
 3. Werken aan zelfredzaamheid/zelfstandigheid
 4. Werken aan zelfbeeld/zelfvertrouwen/eigenheid
 5. Werken aan ouder-kind relatie (met als doel contactherstel/intensivering of thuisplaatsing)
 6. Werken aan vertrouwen krijgen in opvoeders

Tijdspad

Welke plekken kunnen wij aanbieden:

 1. Langdurig (> 2 jaar)
 2. Kortdurend (< 2 jaar)
 3. Crisis (< 6 maanden)