Wat is een gezinshuis

Een gezinshuis is een professioneel gezin waarvan het ouderpaar wordt betaald om meervoudig getraumatiseerde kinderen op te vangen en op te voeden. Deze kinderen kunnen niet thuis wonen. De kinderen die in een gezinshuis wonen hebben al veel meegemaakt en zijn hierdoor beschadigd en hebben niet zoveel vertrouwen meer in zichzelf of de mensen om zich heen. Vaak hebben de kinderen al veel woonplekken gehad voordat ze in een gezinshuis komen wonen.

De kinderen die in een gezinshuis wonen kunnen of willen vaak niet meer in een pleeggezin wonen. Ze hebben behoefte aan iets meer afstand in de relatie of vinden het lastig mee te draaien in een gezin. Ze hebben hier begeleiding en sturing bij nodig. Qua gedrag kunnen ze nog in een gezin wonen en vinden ze het fijn dat er niet steeds wisselende groepsleiding is zoals op een leefgroep, maar een vast ouderpaar.

Er zijn veel verschillende gezinshuizen, het gezinshuis Moeleker richt zich op jongeren van 13 jaar en ouder .